Πρωτόκολλο στρατηγικής συνεργασίας του ΕΠΠ με την PwC Ελλάδος

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Σε μία ακόμα σημαντική συνεργασία για την προώθηση, ανάδειξη και αξιοποίηση της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας στο τεχνολογικό οικοσύστημα της Πάτρας και ευρύτερα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προχώρησε το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, με την υπογραφή πρωτοκόλλου στρατηγικής συνεργασίας με την κορυφαία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα εκτέλεσης πρωτοβουλιών με τεχνολογικό περιεχόμενο, PwC Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, που βασίζεται στην επιχειρησιακή επικοινωνία και ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων κοινού ενδιαφέροντος ανά πεδίο δραστηριότητας, πρόκειται να αναπτυχθούν κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης, προβολής και δημοσιότητας, αλλά και δικτύωση με οργανισμούς του εξωτερικού.

Η συμφωνία που συνάφθηκε ήδη από το στάδιο προετοιμασίας της PwC για την εγκατάσταση στην πόλη της Πάτρας δίνει σημαντική προοπτική για την ενίσχυση της λειτουργίας των δομών στήριξης επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η αξιοπιστία, τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο, υψηλού προφίλ ανθρώπινο δυναμικό της παγκοσμίου φήμης εταιρείας αποτελούν γερά θεμέλια της νέας αυτής συνεργασίας που απαντά στην καινοτόμο δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.  

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.