NEWS & EVENTS

Catch all the latest news

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) επιθυμεί να προσλάβει έκτακτο Προσωπικό (ένα άτομο) για την υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου Smart4all με σύμβαση μίσθωσης έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός – Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

 • Συντονίζει την επιτελική ομάδα έργου και συνεργάζεται με τον Οικονομικό Διαχειριστή, του Έργου
 • Υποστηρικτική συμμετοχή του στην υλοποίηση των ενεργειών και την προετοιμασία των παραδοτέων, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα τεθούν από τις Επιτροπές Διοίκησης των Έργων (Steering Committee)
 • Υπεύθυνος δικτύωσης, σε συνεργασία με το ΕΠΠ, μεριμνά για την ενημέρωση των δραστηριοτήτων του έργου σε κατάσταση επιλεγμένων αποδεκτών.
 • Προετοιμασία και σύνταξη εκθέσεων φυσικού αντικειμένου. Οι αναφορές φυσικού αντικειμένου υποβάλλονται στον καθορισμένο χρόνο στον συντονιστή για την υποβολή της έκθεσης στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του προγράμματος
 • Συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο και τους λοιπούς διακρατικούς εταίρους για την υλοποίηση των ενεργειών και δράσεων των υλοποιούμενων έργων
 • Ευθύνη για την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων
 • Φροντίδα για την διατήρηση φακέλων με φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υλοποιούμενων έργων, τις αποφάσεις, τα πρακτικά των συναντήσεων εργασίας, τα παραδοτέα κάθε δράσης, εκθέσεις και υλικό τεκμηρίωσης
 • Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων έργων.
 • Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων
 • Ανάληψη οποιασδήποτε άλλης εργασίας κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων μετά από οδηγίες του ΕΠΠ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα έγγραφα αυτών (τεχνικό δελτίο, partnership agreement, subsidy contract, οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά προτίμηση Πολυτεχνικών Επιστημών.
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία στην υποβολή, το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση διαχείρισης και την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και ειδικότερα, στην τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση, τον συντονισμό και την ειδικότερα, στην τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τη διάδοση αποτελεσμάτων, την εκπόνηση μελετών-παραδοτέων (επιχειρηματικό σχέδιο, παρακολούθηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεις παρεμβάσεων στο επίπεδο χάραξης πολιτικής)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου (MS Office) και εφαρμογών δικτύου
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας της επιχειρηματικότητας ή της καινοτομίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών-Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: Μέχρι 48 μήνες, με δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου.

Αμοιβή:
Η αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον προϋπολογισμό του έργου και θα είναι ανάλογη των προσόντων του/της υποψηφίου/ας που θα επιλεγεί.

Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ

Don’t Stop Here

More To Read

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications