Αναβάθμιση Computer Room στο ΕΠΠ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Η διασφάλιση της ποιότητας μέσα από υψηλές παροχές αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του ΕΠΠ.

Θέλοντας να βελτιώσει τις υπηρεσίες του προς τις φιλοξενούμενες εταιρίες το ΕΠΠ υλοποίησε και ολοκλήρωσε αναβάθμιση των υποδομών του και αντικατάσταση του εξοπλισμού του.
Ειδικότερα, εγκαταστάθηκε:
·      Νέα πιστοποιημένη δομημένη καλωδίωση σε όλο στο κτίριο με τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά με προδιάγραφες για να πληρούν τα διεθνή πρότυπα
·      Δικτυακός εξοπλισμός για να υποστηρίζει την νέα δομημένη καλωδίωση του κτιρίου
·      Νέο UPS αποκλειστικά για το Data Room
·      Συστήμα πυροπροστασίας σε όλο το κτίριο και νέα εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας στο Data Room με ειδικό αέριο
·      Νέος κλιματισμός στο χώρο του Data Room
·      Προηγμένα και σύγχρονα Συστήμα ασφάλειας στον χώρο του Data Room
·      Βελτίωση και καλύτερη λειτουργικότητα του χώρου, ορθολογική χρήση και κατανομή.
·      Κάλυψη των αυξημένων αναγκών του φορέα και των επιχειρήσεων.
·      Καλύτερες παροχές, ποιοτικές και υψηλές υπηρεσίες δικτύου.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με σκοπό την αναβάθμιση του Computer Room & την αντικατάσταση του συστήματος Πυρασφάλειας.

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.