10 October 2019

Το επίσημο βίντεο του έργου BLUE_BOOST - το οποίο αναφέρει συνοπτικά πώς 35 μικροί επιχειρηματίες από την περιφέρεια ADRION έλαβαν 10.000 ευρώ ο καθένας για να καινοτομήσουν τις επιχειρήσεις τους οι οποιες δραστηριοποιούνται σε τομεις της Μπλε Ανάπτυξης και Μπλε Οικονομίας.

 

1 October 2019

 

To Startupper MAG έκανε αφιέρωμα στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ κ. Ανασταστασόπουλος έδωσε συνέντευξη σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΠΠ.Επίσης ανέφερε τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί μέσω POC και πως οι Ερευνήτες χρειάζεται να ενημερωθοούν και να ακολουθούν σωστές πρακτικές στον στον τομέα τις επιχειρηματικότητας.

 

Τέλος, εγίνε παρουσίαση 4 startups που στεγάζονται στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

23 September 2019

 APPLICATIONS FOR THE 2020 EDITION ARE NOW OPEN: DON'T MISS YOUR CHANCE!

 

The Master

The Advanced Master in Sustainable Blue Growth is jointly organized by the University of Trieste and the National Institute of Oceanography and Applied Geophysics - OGS. The Master is addressed to researchers, scientists and managers. The aim of the Master is to support the creation of stable and attractive career pathways and highly skilled talents that will be needed to support expanding marine and maritime sectors. The focus of the Master is on strengthening professional skills and enhancing competencies in fields related to the blue economy.


More information


 

Structure

The Master is articulated in the following sessions:

  • E-learning session: online training - from January 2020
  • 3 intensive frontal sessions of 15 days each (March, June, September 2020) in Trieste
  • Traineeship and discussion of the final project work


Application deadline: 14 October 2019 - 14:00 (Italian time)The Advanced Master is a one-year multidisciplinary course leading to a second level specializing Master and it provides 60 ECTS (European Credit Transfer System). Classes and lectures are held in English. It foresees three intensive face-to-face sessions of two weeks each, and is therefore suitable to fit work commitments. During the face-to-face sessions, several study visits, on-site experiences and networking events are organized. Moreover, during the 2020 edition students will also have the possibility to undertake a curricular internship.

Eligible candidates

The Master is open to candidates from all Countries with priority for those coming from Mediterranean and Black Sea countries. Postgraduate candidates from different fields of studies (oceanography, marine biology, geology, geophysics, geochemistry, environmental engineering, ecological modelling, climate study, coastal zone management, environmental economy and related fields) are invited to apply. The Programme can be accessed, with no restriction to age and citizenship, by whoever holds a master or PhD University degree (equivalent to a II Level Italian University Degree).


DOWNLOAD THE BROCHURE


Spread the Call for Candidates among your network!

Not yet convinced?
Watch the video testimony of the participants to the Master's first edition!

Contact us for further information

 


Source: Advanced Master in Sustainable Blue Growth

4 September 2019

 

Madame, Monsieur,
Chers professeur(e)s des écoles,

CONCERNE : INVITATION À UNE PRÉSENTATION SUIVIE D’UN ATELIER DE TRAVAIL SUR L’INTRODUCTION DU SUJET "HYDROGÈNE" DANS L'UN DE VOS COURS.

Vous avez répondu favorablement et avec intérêt à notre enquête pédagogique concernant le sujet "hydrogène" et nous vous en remercions vivement. Ce sujet est en effet de plus en plus envisagé comme solution d’avenir pour entre autres choses le stockage de l’énergie verte et comme carburant pour les véhicules zéro émission.

Cette technologie est de moins en moins confidentielle et le nombre de projets pilotes financés par l’Europe et par des grands acteurs industriels ne cesse d’augmenter. Citons à titre d’exemples les stations de remplissage d’Air Liquide, les véhicules MIRAI et NEXO de grands constructeurs automobiles ainsi que la flotte de chariots élévateurs hydrogène du groupe COLRUYT.

La technologie est par contre toujours assez peu connue du grand public et suscite les craintes les plus vives. Elle fait même parfois l’objet de mythes urbains erronés comme la confusion avec le moteur à eau voire avec le mouvement perpétuel.

En parler aux jeunes de façon raisonnable est devenu une idée cohérente et utile. Il ne faut pas tomber dans l’excès inverse mais simplement replacer cette évolution dans son contexte. Il s’agit d’une évolution en termes de ressources géographiques, historique, économique, technologique…

Loin de nous l’idée de vous proposer un cours ou un programme de cours mais plutôt de vous fournir des sujets clés, une information générale et d’écouter vos réactions.

Pour ce faire, nous vous proposons une démarche développée par notre partenaire L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE dans le cadre du projet Erasmus + HYSCHOOLS. Le sujet hydrogène étant trop vaste, tout comme la transition énergétique, il est trop complexe à enseigner. Pourquoi alors ne pas voir ce sujet par le biais d’un seul aspect et d’une seule méthode d’apprentissage puis de multiplier l’exercice autant de fois que nécessaire.

Nous vous proposons de vivre cette expérience avec nous et d’en discuter par petits groupes dans le cadre d’un atelier. Il sera ainsi possible d’établir votre structure de cours pour couvrir un aspect choisi et ensuite de le finaliser au moyen d’informations tirées de documents fournis.

Cette démarche sera par la suite aisément transposable à d’autres aspects du sujet hydrogène et à d’autres méthodes d’apprentissage.

En parallèle à cette dynamique d’échanges, TECHNIFUTUR® CAMPUS FRANCORCHAMPS développe une information de base concernant le sujet hydrogène. Il va de soi que votre participation à notre atelier vous donnera accès à ces documents créés pour faciliter l’introduction du sujet hydrogène dans vos cours sur base de votre décision d’en parler à tel ou tel moment.

Nous vous invitons donc cordialement à vous joindre à nous pour cet atelier d’échanges.

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion !
Pour l’équipe de formateurs en nouvelles technologies.

PROGRAMME

09H00

Accueil

09H15

Présentation générale et présentation de l’atelier

09H30

Introduction à "l’hydrogène"

10H00

Atelier d’échanges et construction de cours
Cet atelier sera animé par des formateurs de TECHNIFUTUR® sur base d’une démarche pédagogique validée

12H00

Fin de l'atelier

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE : http://bit.ly/2lwdtUK

30 August 2019

 

Την 1 Αυγούστου 2019, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή  ατόμων στη διακρατική επίσκεψη (cross-field visit) στη Τεργέστη στις 9-10 Σεπτεμβρίου 2019 στα πλαίσια του προγράμματος BLUE_BOOST.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των συμμετεχόντων άρχισε στις 01.08.2019 και ολοκληρώθηκε στις 29.08.2019. Οι 3 επιλεγέντες υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στην επίσκεψη είναι οι εξής:

ΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
Π.Γ 23603
Κ.Π. 23745
Κ.Σ 23590

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα λάβουν ειδοποίηση αποδοχής.       


Επισυναπτόμενο: Αποτελέσματα CFV4 ενδιαφερόμενων_BlueBoost

 

30 August 2019

 

Την 1 Αυγούστου 2019, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή  ατόμων στη διακρατική επίσκεψη (cross-field visit) στο Ζανταρ στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2019 στα πλαίσια του προγράμματος BLUE_BOOST.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των συμμετεχόντων άρχισε στις 01.08.2019 και ολοκληρώθηκε στις 29.08.2019. Οι 3 επιλεγέντες υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στην επίσκεψη είναι οι εξής:

ΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
Π.Α. 23741
Ε.Β.Χ. 23742
Π.Π. 23746

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα λάβουν ειδοποίηση αποδοχής.


Επισυναπτόμενο: Αποτελέσματα CFV5 ενδιαφερόμενων BlueBoost

26 August 2019

Πατήστε στην παραπάνω εικόνα για να δείτε το τελευταίο Newsletter του BLUE_BOOST

9 August 2019

 

In the framework of the BLUE_BOOST Call for Innovation Vouchers, the Project Consortium is happy to announce that the selection process of companies which applied for a €10.000 grant for innovating in traditional or emerging blue growth sectors, has been concluded. The list of awarded companies is now available.

Following an intense cycle of coaching and matchmaking activities such as organization by Project Partners of altogether 21 Blue Labs, 24 Blue Scenario Workshops, 3 Cross-field visits, 7 Hackathons and a Brokerage Event across the Partner Regions during the past year, the BLUE_BOOST Project Partners have now finalized the evaluation of applications received for BLUE_BOOST Innovation Vouchers.

Altogether 58 applications were received by interested blue growth sectors companies from Partner Regions in cooperation with registered Knowledge Providers/experts of their respective choice.

As results from the official ranking list, more than 30 companies from ADRION area have been awarded with a €10.000 BLUE_BOOST Innovation Voucher each. The Voucher will allow each of those companies to implement a small-scale innovation project designed jointly with the chosen expert, i.e. to design or create – through innovation – new products, services, processes or business models for their own development and growth on the market.

The implementation period is expected to start in August/September 2019 and last 6 months.

See here:

BLUE_BOOST Innovation Vouchers: THE OFFICIAL RANKING LIST

BLUE_BOOST Facts and Figures: INFOGRAPHICS

 

7 August 2019

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων καινοτόμων σχεδίων, της διακρατικής πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST.

Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογήθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο από Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη των Τοπικών Επιτροπών Καινοτομίας που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του BLUE_BOOST (ειδικοί σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης – διατομεακής καινοτομίας και εκπρόσωποι των εταίρων του έργου).

Υποβλήθηκαν 10 προτάσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όλες οι προτάσεις ήταν ιδιαίτερα αξιόλογες με υψηλή δυναμική από τις οποίες επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση οι έξι (6) με τις υψηλότερες βαθμολογίες, όπου και θα λάβουν προσωποποιημένη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) προτάσεις είναι αναπληρωματικές σε σειρά προτεραιότητας με βάση τη βαθμολογία τους, σε περίπτωση που κάποια από τις έξι (6) προτάσεις δεν ανταποκριθεί.

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι βαθμολογίες (σε φθίνουσα σειρά) των 10 υποβληθέντων προτάσεων, με άριστα το 5:

Rank Application Number Score
1 1 4.11
2 4 3.87
3 10 3.85
4 5 3.67
5 6 3.63
6 3 3.43
7 7 3.33
8 2 3.25
9 9 3
10 8 2.22

 

 


Επισυναπτόμενο: Blue_Boost Voucher Finals

 

1 August 2019

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται διακρατικές επισκέψεις (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι θα φιλοξενήσουν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, θεσμικούς και άτυπους φορείς των αντίστοιχων clusters των άλλων περιοχών του έργου, προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες διάδρασης και συνεργασίας μεταξύ θεσμικών και άτυπων φορέων καινοτομίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται στη διακρατική επίσκεψη στην Τεργέστη, που θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Σεπτεμβρίου 2019.

Θα επιλεγούν Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), οι οποίοι θα ανταμειφθούν με τα “BLUE_BOOST travel fiches”.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τους αιτούντες, η διαδικασία αξιολόγησης, την αίτηση υποβολής, τα δικαιολογητικά και το Πρόγραμμα της διακρατικής επίσκεψης στην Τεργέστη  μπορείτε να τα δείτε στην αναλυτική Πρόσκληση στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 23:59, σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποκλείονται από την επιλογή.


Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση υποβολής

Πρόγραμμα της διακρατικής επίσκεψης

Pages