15 January 2020

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών αποτελεί 1 από τους 5 φορείς που λειτουργεί ως Local Atelier και θα συγκεντρώνει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα έως την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου.

Στην συνέχεια θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και θα επιλεγούν 5 ομάδες ή δημιουργοί που θα εκπαιδευτούν κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2020 σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Βίκυ Τομαρά στο 2610 911 556 και tomara@psp.org.gr

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα εκπαίδευσης “TRACES”:

To προγράμματος εκπαίδευσης με τίτλο ««Transnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem» και ακρώνυμο «TRACES»  αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση της κοινής πρόκλησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, της προαγωγής της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης των Μικρών και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας ως συντελεστή στην ανταγωνιστικότητα σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, ενισχύοντας την συνέργεια με άλλους βασικούς οικονομικούς τομείς και με φορείς που αντιπροσωπεύουν την τετραπλή έλικα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του τομέα και την διεθνοποίησή του.

Το έργο θα αντιμετωπίσει κοινά προβλήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και που αποτρέπουν την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού τους ως
κινητήρια δύναμη μιας έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση αναλυτικά εδώ

 

9 December 2019ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Proof of Concept

Βραβευμένες Προτάσεις 3ου κύκλου

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 3ος κύκλος του προγράμματος Proof of Concept (PoC), μετά από ένα δημιουργικό 2ήμερο αξιολογήσεων της Συμβουλευτικής  Επιτροπής στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

Υποβλήθηκαν 24 προτάσεις από όλη την Ελλάδα, υψηλού επιστημονικού υποβάθρου, μεγάλης εξωστρέφειας και με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης. 

Στο έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής συνεπικούρησαν 51 αξιολογητές για την αξιολόγηση των προτάσεων, εκ των 84 καταγεγραμμένων στη Βάση Δεδομένων του προγράμματος, προερχόμενοι από τα ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον παραγωγικό τομέα τόσο της χώρας όσο & του εξωτερικού.

Η τελική αξιολόγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ.

Ακολούθησε με κάθε μια από τις 4 προκρινόμενες προτάσεις συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης/συνάντησης και αναδείχτηκαν προς χρηματοδότηση ύψους 50.000 ευρώ έκαστη οι ακόλουθες 2 προτάσεις:

 

  1. EVENOR - injury prevention for high performing athletes leveraging state of the art bio Mechanical methods and models:
    Tο Evenor προσφέρει έναν εμβιομηχανικό διαγνωστικό έλεγχο για αθλητές υψηλής μυϊκής καταπόνησης όπου συχνά υποφέρουν από μυϊκές βλάβες. Σκοπός του ελέγχου είναι η πρόληψη τραυματισμών και η διευκόλυνση της διαδικασίας αποκατάστασης. Το συνοδευτικό λογισμικό Evenor βοηθά τους ειδικούς (γιατρούς) να προβλέπουν, με υψηλή ακρίβεια, τραυματισμούς σε αθλητές παρέχοντας πληροφορίες όπως 3D απεικόνιση, τοπολογία, ποσότητα και ποιότητα για μηχανικά μεγέθη συσχετιζόμενα με κριτήρια αστοχίας για τον κάθε αθλητή ξεχωριστά.
  2. PhosPrint: an advanced Laser BioPrinting Technology for Regenerative Medicine applications:
    Η PhosPrint P.C. είναι μία εταιρία ανάπτυξης βιο-εκτυπωτών με λέϊζερ που ιδρύθηκε το 2019 ως τεχνοβλαστός του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ με έδρα το Τεχνολογικό Πάρκο Λεύκιππος. Το προϊόν μας είναι ένας εκτυπωτής λέιζερ για την υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας εκτύπωση κυττάρων, βιομορίων και φαρμάκων. Ο εκτυπωτής είναι μοναδικός, ως ο πρώτος φορητός βιο-εκτυπωτής με λέιζερ και βρίσκεται στο επίπεδο προ-βιομηχανικού πρωτότυπου (TRL 6). Δύο δυνατότητες ανάπτυξης είναι η παραγωγή προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης και η παροχή άδειας χρήσης της τεχνολογίας σε βιο -αντιδραστήρια και κύτταρα.

 

Το έργο Proof of Concept

Το πρόγραμμα Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών δίνει την δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις μετατρέψουν σε προϊόντα. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες από εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ. Το πρόγραμμα Proof of Concept υποστηρίζεται οικονομικά από Δωρητές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500.000 € ετησίως.

Για την έναρξη υποβολής προτάσεων του επόμενου κύκλου καθώς και γενικών πληροφοριών, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.psppoc.gr).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαρία Κωνσταντίνου και στο τηλ: 2610 911 557 ή/και E-mail: konstantinou@psp.org.gr

Μπορείτε να βρείτε το δελτίο τύπου σε PDF μορφή εδώ: http://bit.ly/2E2n9fK

 

21 November 2019


Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιείται ένας κύκλος 7 Διακρατικών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων (Ιταλία, Κροατία, Αλβανία και Ελλάδα), σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι φιλοξενούν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, από Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) καθώς και από Πάροχους Τεχνογνωσίας (Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις), προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες συνεργασίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2019, το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης, φιλοξένησε  την 6η  Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) στα Τίρανα. Η συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν εστιασμένη στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών συμμετείχε στην εν λόγω επίσκεψη με τριμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπό του και δυο ΠΜΜΕ επιχειρήσεις.

Η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) αποτέλεσε ευκαιρία για τους εταίρους του έργου, αντίστοιχους πάροχους τεχνογνωσίας και εταιρείες της Γαλάζιας Ανάπτυξης, να επισκεφθούν τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και να μάθουν περισσότερα για τις πρακτικές τους και να αναπτύξουν μελλοντικές συνεργασίες.

Την πρώτη ημέρα της διασταυρούμενης επίσκεψης, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τη Mare Adriatic και τη Ittica San Giovanni, δύο ΜΜΕ που μοιράστηκαν και παρουσίασαν τεχνογνωσία σχετικά με τη διαδικασία συσκευασίας και προώθησης στην αγορά γαύρου, σαρδέλας και γαρίδας. Τη δεύτερη ημέρα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τις εταιρίες Almarine - OR και Alb-Adriatico, που εκμεταλλεύονται μονάδες υδατοκαλλιέργειας όπου καλλιεργούν και εμπορεύονται φαγκρί και λαβράκι. Οι αντιπροσωπείες μπόρεσαν να δουν από πρώτο χέρι μια σύγχρονη εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας σε στρατηγικό σημείο του κόλπου Vlora.

Οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου Blue_Boost (Πρόγραμμα Interreg ADRION). Tο έργο Blue_Boost στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.


Επισυναπτόμενο το δελτίο τύπου: http://bit.ly/2pTstOX

BLUE_BOOST website

BLUE_BOOST Facebook

BLUE_BOOST Twiiter

4 November 2019

Στις 23 Οκτωβρίου 2019, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ατόμων στη διακρατική επίσκεψη (cross-field visit) στα Τίρανα στις 13-14 Νοεμβρίου 2019 στα πλαίσια του προγράμματος BLUE_BOOST.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των συμμετεχόντων άρχισε στις 23.10.2019 και ολοκληρώθηκε στις 01.11.2019. Οι 2 επιλεγέντες υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στην επίσκεψη είναι οι εξής:

ΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ
Π.Π 24015/29.10.2019
Ι.Μ 24016/29.10.2019

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα λάβουν ειδοποίηση αποδοχής.


Επισυναπτόμενο: Αποτελέσματα συμμετεχόντων για την διακρατική επίσκεψη στα Τίρανα

23 October 2019

 

 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται διακρατικές επισκέψεις (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι θα φιλοξενήσουν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, θεσμικούς και άτυπους φορείς των αντίστοιχων clusters των άλλων περιοχών του έργου, προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες διάδρασης και συνεργασίας μεταξύ θεσμικών και άτυπων φορέων καινοτομίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται στη διακρατική επίσκεψη στα Τίρανα, που θα πραγματοποιηθεί στις 13-14 Νοεμβρίου 2019. Θα επιλεγούν Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), οι οποίοι θα ανταμειφθούν με τα “BLUE_BOOST travel fiches”.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τους αιτούντες, η διαδικασία αξιολόγησης, την αίτηση υποβολής, τα δικαιολογητικά και το Πρόγραμμα της διακρατικής επίσκεψης στο Ζανταρ,  μπορείτε να τα δείτε στην αναλυτική Πρόσκληση στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 1 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 23:59, σύμφωνα με το έντυπο (Application form CFV_BlueBoost.doc) που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποκλείονται από την επιλογή. 


Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση υποβολής

Πρόγραμμα της διακρατικής επίσκεψης

Final Report

14 October 2019


Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιείται ένας κύκλος 7 Διακρατικών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων (Ιταλία, Κροατία, Αλβανία και Ελλάδα), σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι φιλοξενούν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, από Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) καθώς και από Πάροχους Τεχνογνωσίας (Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις), προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες συνεργασίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2019, η Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia της Ιταλίας φιλοξένησε την 4η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) στη Τεργέστη. Η συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν εστιασμένη στους τομείς της ναυπήγησης, επισκευής πλοίων και σκαφών, καθώς και στην προστασία των παράκτιων περιοχών. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών συμμετείχε στην εν λόγω επίσκεψη με τετραμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπό του, ένα εκπρόσωπο Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα και δυο ΠΜΜΕ επιχειρήσεις.

Η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) αποτέλεσε ευκαιρία για τους εταίρους του έργου, αντίστοιχους πάροχους τεχνογνωσίας και εταιρείες της Γαλάζιας Ανάπτυξης, να επισκεφθούν τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και να μάθουν περισσότερα για τις πρακτικές τους και να αναπτύξουν μελλοντικές συνεργασίες.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο παραδοσιακό ναυπηγείο κατασκευής ξύλινων σκαφών Alto Adriaticο και στην επιχείρηση Ocean Marine (για την επισκευή σκαφών και κατασκευή πανιών για ιστιοφόρα)  και να ενημερωθούν για το οικολογικό έργο ZELAG (ένα πρωτότυπο σκάφος μεταφοράς που προτείνεται ως η «πράσινη» λύση για κοντινές μετακινήσεις). Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο Ναυπηγικής του Monfalcone και αμέσως μετά παρουσίαση καλλιέργειας μυδιών στο “Al Pescaturismo”.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, ενώ στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν την προστατευόμενη περιοχή Riserva Marina Miramare και το τοπικό Μουσείο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας, όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ζωικό και φυτικό πλούτο της προστατευόμενης περιοχής καθώς και για τις δράσεις που αναπτύσσουν.

Οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου Blue_Boost (Πρόγραμμα Interreg ADRION). Tο έργο Blue_Boost στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.psp.org.gr/el/blueboost


Επισυναπτόμενο το δελτίο τύπου: http://bit.ly/2VJPShh

BLUE_BOOST website

BLUE_BOOST Facebook

BLUE_BOOST Twiiter

14 October 2019

Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιείται ένας κύκλος 7 Διακρατικών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων (Ιταλία, Κροατία, Αλβανία και Ελλάδα), σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι φιλοξενούν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, από Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) καθώς και από Πάροχους Τεχνογνωσίας (Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις), προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες συνεργασίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2019, το Επιμελητήριο της Κομητείας του Zadar, φιλοξένησε  την 5η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) στο Ζανταρ. Η συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν εστιασμένη στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας και του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών συμμετείχε στην εν λόγω επίσκεψη με πενταμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπό του, δυο εκπροσώπους Δημόσιου Φορέα και δυο ΠΜΜΕ επιχειρήσεις.

Η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) αποτέλεσε ευκαιρία για τους εταίρους του έργου, αντίστοιχους πάροχους τεχνογνωσίας και εταιρείες της Γαλάζιας Ανάπτυξης, να επισκεφθούν τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και να μάθουν περισσότερα για τις πρακτικές τους και να αναπτύξουν μελλοντικές συνεργασίες.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας τόνου της επιχείρησης Kali Tuna. Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο θαλάσσιο πάρκο του Κόλπου Telascica, στη νήσο Dugi Otok.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην αλυκή Solana Nin, ενώ στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν την μονάδα μεταποίησης και συσκευασίας ψαριών της μεγαλύτερης επιχείρησης υδατοκαλλιεργειών της Κροατίας, Cromaris. Ακολούθησε γεύμα και επιστροφή στην παλιά πόλη του Ζανταρ, όπου πραγματοποιήθηκε εικονική ξενάγηση στο Zadar με την χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας, από το τουριστικό πρακτορείο Magic Croatia.

Οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου Blue_Boost (Πρόγραμμα Interreg ADRION). Tο έργο Blue_Boost στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.

 

 


Επισυναπτόμενο το δελτίο τύπου: http://bit.ly/2VHJo2l

BLUE_BOOST website

BLUE_BOOST Facebook

BLUE_BOOST Twiiter

10 October 2019

Το επίσημο βίντεο του έργου BLUE_BOOST - το οποίο αναφέρει συνοπτικά πώς 35 μικροί επιχειρηματίες από την περιφέρεια ADRION έλαβαν 10.000 ευρώ ο καθένας για να καινοτομήσουν τις επιχειρήσεις τους οι οποιες δραστηριοποιούνται σε τομεις της Μπλε Ανάπτυξης και Μπλε Οικονομίας.

 

1 October 2019

 

To Startupper MAG έκανε αφιέρωμα στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ κ. Ανασταστασόπουλος έδωσε συνέντευξη σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΠΠ.Επίσης ανέφερε τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί μέσω POC και πως οι Ερευνήτες χρειάζεται να ενημερωθοούν και να ακολουθούν σωστές πρακτικές στον στον τομέα τις επιχειρηματικότητας.

 

Τέλος, εγίνε παρουσίαση 4 startups που στεγάζονται στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

23 September 2019

 APPLICATIONS FOR THE 2020 EDITION ARE NOW OPEN: DON'T MISS YOUR CHANCE!

 

The Master

The Advanced Master in Sustainable Blue Growth is jointly organized by the University of Trieste and the National Institute of Oceanography and Applied Geophysics - OGS. The Master is addressed to researchers, scientists and managers. The aim of the Master is to support the creation of stable and attractive career pathways and highly skilled talents that will be needed to support expanding marine and maritime sectors. The focus of the Master is on strengthening professional skills and enhancing competencies in fields related to the blue economy.


More information


 

Structure

The Master is articulated in the following sessions:

  • E-learning session: online training - from January 2020
  • 3 intensive frontal sessions of 15 days each (March, June, September 2020) in Trieste
  • Traineeship and discussion of the final project work


Application deadline: 14 October 2019 - 14:00 (Italian time)The Advanced Master is a one-year multidisciplinary course leading to a second level specializing Master and it provides 60 ECTS (European Credit Transfer System). Classes and lectures are held in English. It foresees three intensive face-to-face sessions of two weeks each, and is therefore suitable to fit work commitments. During the face-to-face sessions, several study visits, on-site experiences and networking events are organized. Moreover, during the 2020 edition students will also have the possibility to undertake a curricular internship.

Eligible candidates

The Master is open to candidates from all Countries with priority for those coming from Mediterranean and Black Sea countries. Postgraduate candidates from different fields of studies (oceanography, marine biology, geology, geophysics, geochemistry, environmental engineering, ecological modelling, climate study, coastal zone management, environmental economy and related fields) are invited to apply. The Programme can be accessed, with no restriction to age and citizenship, by whoever holds a master or PhD University degree (equivalent to a II Level Italian University Degree).


DOWNLOAD THE BROCHURE


Spread the Call for Candidates among your network!

Not yet convinced?
Watch the video testimony of the participants to the Master's first edition!

Contact us for further information

 


Source: Advanced Master in Sustainable Blue Growth

Pages