Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση του CERN σε συνεργασία με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στις 2 Ιουνίου 2017. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να φέρει σε επαφή το ελληνικό ερευνητικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα με το CERN, μέσω της ανταλλαγής γνώσης και τεχνολογίας. Με αφορμή τη σημαντική αυτή συνεργασία με το ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) παρουσίασε τις δράσεις Idea Square και ATTRACT του ευρωπαϊκού ερευνητικού κέντρου CERN, ως μέρος της προσπάθειάς του να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών και ερευνητών σε δράσεις ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού. Οι δράσεις θα παρουσιαστούν από τον κ. Markus Nordberg, Head of Resources Development του CERN