13 May 2015

Στο πλαίσιο της 2ης Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2015 που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος» το τριήμερο από τις 24 έως και τις 26 Απριλίου,  το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ανέλαβε την παρουσίαση και την προβολή του Ευρωπαϊκού έργου Wider που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μεσογειακού Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας (MED) με τη συμμετοχή της IASP (Διεθνής Ένωση Επιστημονικών Πάρκων).  
Η τάση γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης συνεπάγεται πολλές κοινωνικές αλλαγές και προκλήσεις, για τις οποίες πρέπει να αναζητηθούν κατάλληλες λύσεις. Το έργο WIDER αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης. Ο κύριος στόχος του WIDER είναι να συμβάλει στον εντοπισμό και την ενδυνάμωση των ικανοτήτων καινοτομίας, διαχείρισης γνώσης και δικτύωσης των πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της περιοχής της Μεσογείου, προκειμένου να βελτιωθεί η τοποθέτηση νέων προϊόντων των επιχειρήσεων αυτών, σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για την ενεργό και ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων στις επτά εμπλεκόμενες στην Πιλοτική Δράση του WIDER βιομηχανικές περιφέρειες της Μεσογείου (Algarve – Πορτογαλία, Catalonia – Ισπανία, Rhone-Alpes – Γαλλία, Marche – Ιταλία, Σλοβενία, Περιφέρεια του Σαράγεβο – Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Ελλάδα).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο WIDER υπάρχουν στην ιστοσελίδα του έργου www.wider-project.eu.
Το υλικό προβολής του έργου Wider έχει μεταφερθεί στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, όπου η Έκθεση θα φιλοξενηθεί για ένα μήνα και θα είναι επισκέψιμη από το κοινό τις πρωινές ώρες.

 

8 May 2015

Embedded Vision Summit, Santa Clara, CA USA – 12 May 2015

At EVA Summit, IRIDA Labs will showcase its innovative solutions in embedded computer vision and computational photography. We will demonstrate our latest advances in embedded vision software and silicon IP for high throughput applications such as video stabilization, face detection and recognition, low-light video enhancement and super resolution addressing mobile, wearables, surveillance, automotive and consumer electronics.

IRIDA Labs is a platform independent company based in Greece, with sales offices in Korea and Japan.

8 May 2015

Το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας προσέλκυσε η «2η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PatrasIQ) 2015», που έγινε στο κλειστό Γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος» το τριήμερο από τις 24 έως και τις 26 Απριλίου.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των διοργανωτών την έκθεση επισκέφθηκαν πάνω από 5000 άτομα, νέοι επιστήμονες, επιχειρηματίες αλλά και απλοί πολίτες που είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα επιστημονικά επιτεύγματα της καινοτόμου έρευνας που παράγεται στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, της Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Ηπείρου.
Στο πλαίσιο της έκθεσης έλαβαν χώρα και ενδιαφέρουσες ομιλίες για θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ οι ερευνητές παρουσίασαν σε επενδυτές, ώριμα αποτελέσματα έρευνας που μπορούν να μετατραπούν σε εμπορικό προϊόν.

Ανάμεσα στους εκθέτες – συμμετέχοντες ήταν και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών όπου παρουσιάστηκαν οι φιλοξενούμενες εταιρείες σε αυτό καθώς επίσης προβλήθηκαν Ευρωπαϊκά έργα ανάμεσά τους και το Wider, μέσω του οποίου εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και των τεχνολογιών πληροφορικής, πρόβαλλαν την τεχνογνωσία και τα προϊόντα τους μέσω του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών. Η έκθεση των εταιρειών του δικτύου Wider μεταφέρεται στο ΕΠΠ όπου και θα φιλοξενηθεί για ένα μήνα και θα είναι επισκέψιμη από το κοινό κατά τις πρωινές ώρες.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε επίσης η μονάδα παραγωγής υδρογόνου της εταιρείας Helbio, καθώς και τα πολυμερή υλικά της εταιρείας Advent που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας από κυψελίδες καυσίμου (fuel cells). 

5 May 2015

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σας ενημερώνει για τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη σχετικά με την επιβράβευση για την Πράσινη Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για διαγωνισμό από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο πλαίσιο του έργου “Green Business Innovation” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013» το οποίο υλοποιεί με σκοπό τη συνεχή στήριξη της πράσινης οικονομίας.

Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ως στόχο να αναδείξει τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και έχουν υιοθετήσει πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης φιλικές προς το περιβάλλον κατά την παραγωγή προϊόντων και προσφορά υπηρεσιών.

Οι πράσινες επιχειρηματικές «καλές πρακτικές» οι οποίες θα προκύψουν από τον διαγωνισμό θα προβληθούν στην Περιφέρεια Απουλίας στην Ιταλία, στο πλαίσιο των ενεργειών διασυνοριακής συνεργασίας του έργου “Green Business Innovation”, ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστές στις αντίστοιχες επιχειρήσεις της περιοχής αυτής.

Επιπλέον, η ΕΕΔΕ θα εξασφαλίσει στις συμμετέχουσες, στον διαγωνισμό, επιχειρήσεις τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή τους μέσω εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της ευρύτερης περιοχής εφαρμογής του Διαγωνισμού, των Επιμελητηρίων και άλλων Φορέων και Οργανισμών συναφούς ταυτότητας και αντικειμένου.

Τα πεδία της πράσινης επιχειρηματικής δραστηριότητας τα οποία επέλεξε η ΕΕΔΕ και βάσει των οποίων οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους για τον διαγωνισμό, αφορούν:

Στην Περιβαλλοντική Καινοτομία ως προς τον, φιλικό στο περιβάλλον, σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας ή/και της συσκευασίας του προϊόντος, με παράλληλη χρήση τοπικών πρώτων υλών ή ανακυκλώσιμων υλικών.
Στην εφαρμογή Οικολογικών Παραγωγικών Διαδικασιών, βασισμένη στη μεγιστοποίηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού και την καινοτόμο διαχείριση των αποβλήτων.
Στην Αειφόρο Περιβαλλοντική Προστασία από την καθετοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης, που προκύπτει από την εφαρμογή των φιλοπεριβαλλοντικών ενεργειών και δράσεων, όχι μόνο στο στάδιο της παραγωγής αλλά και σε άλλα στάδια της τροφοδοτικής αλυσίδας όπως στην προβολή, την προώθηση/διακίνηση και την υποστήριξη των προϊόντων προς τους καταναλωτές, αναλαμβάνοντας την περιβαλλοντική ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Οι υποψηφιότητες στον διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή βάσει των ακόλουθων τριών ισοβαρών κριτηρίων (βαθμολογία κάθε κριτηρίου από 1 έως 10):

Ο Βαθμός Πρωτοτυπίας της καινοτομίας ως προς τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και ως προς την καινοτόμο αειφόρου ανάπτυξης προσέγγιση της επιχείρησης
Η Αποτελεσματικότητα των οικο-προϊόντων ως προς την περιβαλλοντική προστασία και
Η Βιώσιμη Εφαρμογή (Επαναληψιμότητα) των καινοτόμων δράσεων από άλλες επιχειρήσεις όπως και η δυνατότητα μεταφοράς της εφαρμογής τους (μεταφερσιμότητα) σε άλλες περιοχές και κυρίως στην Απουλία της Ιταλίας
Θα απονεμηθούν τρία βραβεία στις επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν συγκεντρώσει τις τρεις υψηλότερες βαθμολογίες, ενώ τιμητικές διακρίσεις θα δοθούν στις επιχειρήσεις οι οποίες θα πληρούν τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής και ανταποκρίνονται στο πνεύμα του διαγωνισμού.

Τα τρία βραβεία τα οποία θα συνοδεύονται από αναμνηστικές πλακέτες θα περιλαμβάνουν:

1ο βραβείο:
Υποτροφία αξίας 4,600€ (100% των διδάκτρων) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
Δωρεάν συμμετοχή σε ανοικτό σεμινάριο (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
2ο βραβείο:
Υποτροφία αξίας 2,300€ (50% των διδάκτρων) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
Δωρεάν συμμετοχή σε ανοικτό σεμινάριο (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
3ο βραβείο:
Υποτροφία αξίας 1,150€ (25% των διδάκτρων) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω e-mail patra@eede.gr ή να αποστείλουν ταχυδρομικά την συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας στην ΕΕΔΕ (Τμήμα Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Πλατεία Πίνδου 1 και Γούναρη, 26222 Πάτρα τηλ. 2610 318573) μέχρι 20/05/2015.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής από τον παρακάτω σύνδεσμο: www.greenbusinessinnovation.eu/images/pdf/Exc_Awards_application.pdf

5 May 2015

Το Open Coffee Patras σας προσκαλεί στην 19η συνάντησή του! Το ραντεβού μας δίνουμε στον πολυχώρο Επίκεντρο (Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου), την Παρασκευή 8 Μαΐου. Στο γνωστό χαλαρό κλίμα, χωρίς γραβάτες και κοστούμια, γνωριζόμαστε, πίνουμε καφέ, και ανταλλάσσουμε ιδέες. Αυτή τη φορά θα γνωρίσουμε δύο πολλά υποσχόμενες startups και μία πανευρωπαϊκή φοιτητική δράση, που έχει σαν στόχο να βοηθήσει τις startups.

Ομιλίες:

Βασίλης Τσαγκάρης, CEO @Irida Labs (http://www.iridalabs.gr/) – “Irida Labs in Embedded Vision: Do’s and Don’ts in our startup.”

Irida Labs is a technology provider of software for Embedded Computer Vision and Computational Imaging. The company was established in 2009, from graduates of University of Patras and has completed a Series A funding from VC and private investor last year. Irida Labs has partnered with companies like Qualcomm, Cadence and CEVA and has sales support in Korea, China and Japan.

 

Οδυσσέας Λαμτζίδης – Eestec in entrepreneurship

Η Eestec (http://idealmap.eestec.net/) , η Ευρωπαϊκή οργάνωση φοιτητών ηλεκτρολόγων αποφάσισε να συμμετάσχει ενεργά στην αναβάθμιση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη. Έτσι αποφάσισε στη δημιουργία της πλατφόρμας “Eestec in entrepreneurship”, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση όλων των ευρωπαϊκών startups .Στην δημιουργία ενός δικτύου για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας που παράλληλα θα τις τοποθετήσει “εν μια νυκτί” στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

 

Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Founder at Tapely (https://tapely.com/ ) – “Discover beautiful, personal mixtapes online.”

To Tapely είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μουσικόφιλοι μπορούν να ακούσουν και να δημιουργήσουν καλαίσθητες μουσικές συλλογές. Η πλατφόρμα, φιλοξενώντας ήδη 35 χιλιάδες μοναδικές μουσικές συλλογές, φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνουμε τη μουσική online.

 

Πρόγραμμα – Διαδικαστικά:

19:30-20:15 Προσέλευση και ένας σύντομος καφές στο γνωστό χαλαρό και ανεπίσημο κλίμα
20:15-21:15 Παρουσιάσεις και σύντομες ερωτήσεις/απαντήσεις
21:15-23:30 Networking – Στο μπαρ του πολυχώρου Επίκεντρο θα έχουμε την ευκαιρία με ένα ποτήρι κρασί ή μια μπύρα να συζητήσουμε, να γνωρίσουμε και να “μάθουμε” από τα λάθη αλλά και τις επιτυχίες όσων επιχειρούν στο χώρο των startups.

H συμμετοχή είναι εξ’ ορισμού δωρεάν και ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο.

24 March 2015

HELBIO SA, together with METACON AB Sweden and METACON KK Japan, have signed a Memorandum of Understanding (MoU) with a leading Japanese chemical engineering company. The companies will work together to offer to the market complete system (fuel reformers) for hydrogen production for e.g. fuelling stations to provide hydrogen supply to the upcoming fuel cell cars . The systems will be marketed in Europe and Asia, with bases in Sweden and Japan, respectively.

The fuel cell cars, that now go into production, with Toyota to be the first supplier, require hydrogen of the highest quality and with 99.999% purity. In order to meet the market demand for high-quality facilities for local hydrogen production HELBIO has signed a cooperation agreement with one of the world's leading manufacturer of gas purification systems. The gas purification technology followed is the so-called PSA (Pressure Swing Adsorption), which is well known and has been used for decades especially in large scale plants that currently produce high-purity hydrogen from natural gas. HELBIO will also adapt these compact PSA systems with its biogas reformers for cost-effective, local production of hydrogen. The companies will also work together for cost-effective mass production and market establishment of the complete hydrogen plants in various sizes as well as for energy systems with fuel cells.

24 March 2015

Helbio S.A. in Patras, Greece, has received an order from Faculdades Católicas, Rio de Janeiro, Brasil, for a 1 Nm3/h Fuel Processor running  on Bioethanol . The Fuel processor will capable to produce high purity hydrogen suitable for low temperature (LT) PEM fuel cells applications. 

The Fuel processor system processes a bioethanol feed and delivers hydrogen with purity >99.995 vol.%. This hydrogen is susitable for Low Temperature PEM fuel cells. Reformation of the input fuel is carried out in the a steam-reformer using HELBIO's patented technology. Elimination of CO is achieved using the water gas shift reaction. Purification of the reformate is achivied using Pd membranes. The hydrogen production capacity of the unit will be 1 Nm3/h and will be designed with provisions for fast integration with low temperature fuel cell systems .  

24 March 2015

Helbio has announced a technology developing project to produce electricity from harmful olive oil production wastes. Biogas2PEM-FC project was an EU-funded project that Helbio participated and together with partners from Sweden, Spain and UK developed a complete integrated biogas-to-power system. The project started on November 2012 and was successfully completed on November 2014.  

The goal of the project was the development of a technology to convert the wastes from the olive oil production into electricity. A three-part subsystem was developed; the primary step is an anaerobic digestion reaction to produce biogas from the olive waste, the second step is a fuel processor (developed by Helbio) to convert the biogas to a hydrogen rich gas (reformate) using the steam reforming process, and the last step -the fuel cell system to generate electricity from the reformate gas. The integrated system has been demonstrated in an olive farm in Adalucia, Spain (cooperative of San Isidro de Loja, Granada).

The partners in the Biogas2PEM-FC project are:

• Helbio, Greece

• Power Cell, Sweden AB (publ), Sweden

• Royal Institute of Technology, KTH, Sweden

• Idener, Spain

• Leitat, Spain

• Marches Biogas Ltd, Shropshire, UK.

• INGENOSTRUM, Spain

• FAECA (Andalusian Federation of Agrarian Cooperatives), Spain

The project Biogas2PEM-FC has been EU supported within the SP4 Capacities program.

6 March 2015

Η εταιρεία «Pena» που δραστηριοποιείται στις εξωτερικές παραγωγές οργανώνει σειρά εκπομπών αφιερωμένες στις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Η σειρά εκπομπών  έχει ως θέμα την παρουσίαση των καινοτόμων εταιρειών και των ερευνών που έχουν εκπονήσει σε επίπεδο τεχνολογικών επιτευγμάτων αλλά και παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών . Στην περιοχή, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών αποτελεί φυτώριο νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, όπως και το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα με αποφοίτους που πολλοί ασχολούνται με την έρευνα αλλά ακόμα περισσότεροι βγαίνουν στην αγορά εργασίας και στην παραγωγική διαδικασία.
Κάθε εκπομπή είναι αφιερωμένη είτε σε ένα «δραστήριο» εργαστήριο  είτε σε έναν κλάδο που μπορεί να καλύπτεται από περισσότερες εταιρείες start up . Παράλληλα επιδιώκεται σε όσες καθίσταται εφικτό, να υπάρχει και πρακτική εφαρμογή σε κάποιον κλάδο .
Πρόκειται για ένα πακέτο 14 ωριαίων εκπομπών. Σκοπός της παραγωγής είναι η ενημέρωση για τις δυνατότητες του οικοσυστήματος τεχνολογικής ανάπτυξης,  για τις εταιρείες που εδράζονται , τις προοπτικές επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε αυτές, τη δυνατότητα επαγγελματικού προσανατολισμού για τους αποφοίτους, τα οφέλη για την κοινωνία αλλά και  τη γνώση για τις επιχειρήσεις- εργοστασιακές μονάδες  που μπορεί να αξιοποιηθεί. 
 
Στην παραγωγή εξετάζονται start up επιχειρήσεις κατηγοριοποιημένες στους τομείς :

o    Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
o    Ενέργεια
o    Νανοτεχνολογία, Υλικά και Κατασκευές
o    Βιώσιμη Οικονομία
o    Επιστήμες της Ζωής
o    Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Συμμετέχουν παρουσιάζοντας την καινοτομία τους oι επιχειρήσεις  :  (Althom, Brite, Analogies, Samsung, Meazon, Eldrug, Noesis, Easn, Adamant, Tobea, Citiwave, Digital Sky κ.α ) καθώς και  start up από την Αρκαδία (Arkas Travel, Molia Arcadia Nature)
Και μεταξύ άλλων εργαστηρίων, παρουσιάζεται το καινοτόμο έργο ομάδων καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών : (κ.κ Μπερμπερίδη, Αβούρη, Κωστόπουλου, Πουλά, Λυγερού, Πολύζου, Χρυσολούρη, Μαργαρίτη, Ιατρού κ.α ) .

H εκπομπή προβάλλεται από το:

1.     LEPANTO TV  κάθε Τεταρτη στις 22:50 και επανάληψη κάθε Σάββατο στις 18:45
2.    Από το STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κάθε Τρίτη στη 13:00 , την επανάληψή της κάθε Πέμπτη στις 11:30 και δεύτερη επανάληψη κάθε Κυριακή στις 06:00 
Και άμεσα θα ενημερωθείτε και για άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς που θα προβληθεί η σειρά εκπομπών.

 

25 February 2015

Η επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 και η περαιτέρω και ακόμα πιο στενή συνεργασία βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργου Αγγελόπουλου και του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Γιώργου Καραϊσκάκη, ενώ συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος του Ε.Π.Π. Γιώργος Τελώνης και ο Διευθυντής Γεράσιμος Μεντζελόπουλος.
Στη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε μία γενικότερη συζήτηση ενόψει των δράσεων του νέου ΣΕΣ και η εμπλοκή του Επιστημονικού Πάρκου κατά την περίοδο 2014-2020, ενώ επισφραγίστηκε η στενότερη συνεργασία σε πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχουν σχέση με το ρόλο που διαδραματίζει το Ε.Π.Π.
Επιπλέον, συζητήθηκε ο σημαντικός ρόλος του Επιστημονικού Πάρκου σε συνδυασμό με το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας. Όλες οι δράσεις που τέθηκαν στο επίκεντρο έχουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα και περιλαμβάνονται στους άξονες προτεραιότητας που έχει θέσει η Περιφέρεια στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).
Τέλος, τέθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης από πλευράς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του ρόλου του Ε.Π.Π. στη συνεργασία και τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων και τη στήριξη συνεργασιών με ευρωπαϊκούς φορείς.

 

Pages