ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ A.E

Οδός Σταδίου,
265 04 Ρίο - Πάτρα
Τηλ: +30 2610 911 550-1
Φαξ: +30 2610 994 106
Email: info@psp.org.gr
A.M.Α.E: 19694/22/?/89/015
ΑΦΜ: EL 094248423

Μιχάλης Πρεβενιός
Γεωλόγος - Ωκεανογράφος
Local Innovation Committee Partner
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
Τηλ: +30 2610 911 537
Φαξ: +30 2610 994 106
Email: prevenios@psp.org.gr

Βίκυ Τομαρά
Project Manager
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
Τηλ: +30 2610 911 556
Φαξ: +30 2610 994 106
Email: tomara@psp.org.gr